Οδηγοί & Manuals

Οδηγοί ρυθμίσεων συσκευών Ubiquiti

Οδηγός ρύθμισης point to point (PtP) Ασύρματη ζεύξη 2 σημείων

Οδηγός ρύθμισης συσκευής σαν access point airOS 8.x.x

Οδηγός μετατροπής Picostation M2 HP σε Unifi

Οδηγός για την ρύθμιση μεγάλης εμβέλειας WiFi

Οδηγός επίλυσης σύνδεσης σε airMax συσκευές

Οδηγός αναμετάδοσης ασύρματου δικτύου (Repeater)

Οδηγός αναβάθμισης firmware

Οδηγός Backup - Reset - Restore ρυθμίσεων


Οδηγοί ρυθμίσεων συσκευών Mikrotik

Οδηγός ρύθμισης ως router με DHCP Server με χρήση Bridge

Οδηγός ρύθμισης σαν access point router με DHCP server

Οδηγός ρύθμισης ως Hotspot

Οδηγός ρύθμισης Port Forward σε Mikrotik

Οδηγός ενημέρωσης DynDNS ή No-IP με Mikrotik

Οδηγός Bandwidth Limit σε Mikrotik Πως βάζουμε όρια

Ρύθμιση Static Routes σε Mikrotik

Ρύθμιση Internet connection Failover switch σε Mikrotik

Ρύθμιση 2 WAN Load Balancing με Fail Over Μέθοδος ανα σύνδεση - PCC

Οδηγός Backup και Restore ρυθμίσεων σε Mikrotik Router


Εργαλεία - Αναβαθμίσεις Ubiquiti - Mikrotik

Chrome Ubiquiti Device Discovery Tool

Discovery Tool Ανιχνεύει το δίκτυο μας για συσκευές της Ubiquiti

Winbox Ανιχνεύει το δίκτυο μας για συσκευές της Mikrotik

Google Chrome Java

Mozilla Firefox Java

Windows UniFi 5.5.19 Controller Ιούλιος 2017

Windows UniFi 5.4.18 Controller Ιούνιος 2017

Debian/Ubuntu Linux UniFi 5.5.19 Controller Ιούλιος 2017

Debian/Ubuntu Linux UniFi 5.4.18 Controller Ιούνιος 2017

Αναβάθμιση Mikrotik 6.39.2 Ιούνιος 2017

Java 32bit Offline Version 8 Απρίλιος 2017

Java 64bit Offline Version 8 Απρίλιος 2017


Εργαλεία και Προγράμματα

Putty Πρόγραμμα για σύνδεση με SSH

FileZilla Πρόγραμμα για σύνδεση με FTP

WINSCP Πρόγραμμα για σύνδεση με SFTP

TFTP Πρόγραμμα για αναβαθμίσεις TFTP